Etický kodex

    Při psychologické práci je etická stránka vzájemné spolupráce velice důležitá. Dovoluji si zde proto uvést konkrétní etický kodex, který zveřejňuje Českomoravská psychologická společnost a který též dodržuji. Moje psychologická praxe navíc není zatížena požadavky ze stran zdravotních pojišťoven, které mnohdy vyžadují záznamy o probíhající terapii. To mi umožňuje zachovat opravdové soukromí klienta a budovat tak bezpečnou důvěru vzájemného vztahu v průběhu psychologických konzultací.

www.cmps.ecn.cz/?page=eticky-kodex