Psychologické poradenství a terapie

    Psychologické poradenství a terapie je krátkodobé, zaměřené na hledání a realizaci řešení, která jsou pro klienta v danou cvhíli dostupná a žádoucí. Zastávám myšlenku, že komunikace o problému jen prohlubuje problém a proto v terapii s klienty komunikuji o řešení jejich obtíží.

    Ačkoliv psychologická terapie je prvotně pojímána jako cesta ke změnám v životě klienta, nejde vždy jen o změnu něčeho nežádoucího v žádoucí. Mnohdy jde o rozvoj v oblasti vlastních kompetencí s konkrétními cíli, které jsou postupně realizovány. Celá terapie je poté spíš formou seberozvoje pod vedením terapeuta. Mnozí z klientů vyhledávají tento způsob terapie jako vlastní koučink při posilování a rozšiřování svých schopností a dovedností.

    Ve vzájemné komunikaci s klientem směřujeme k nalézání řešení, která jsou pro klienta v danou chvíli dostupná. Klient potom postupně realizuje různé drobné změny ve svém životě, které obvykle vedou k větším změnám. Tím se postupně mění celkový postoj a myšlení nejen u klienta, ale také v jeho blízkém okolí. Postupné změny jsou viditelné a hmatatelně ovlivňují další běh událostí v životě klienta.

    Na začátku obvykle definujeme cíl, ke kterému je zapotřebí dojít při naší společné práci. Terapie, která je přesně zacílena a směřuje k řešení je krátkodobá a efektivní. Celková doba terapie je samozřejmě velmi individuální. Proces společné práce klienta a terapeuta obvykle netrvá roky, ale spíše měsíce či týdny. Frekvenci jednotlivých setkání si volí klient dle svých aktuálních potřeb. Obvyklá doba jednoho sezení je v rozmezí 60 - 90 minut a frekvence setkávání bývá 1x za týden - 1x za 14 dní.

    Při práci s párem či rodinou nabízím využití možnosti práce dvou terapeutů - muž a žena - ve spolupráci s mou manželkou Mgr. Ivanou Žahourovou. Tento model nabízí mužský i ženský pohled a rozvíjí mnohem efektivněji a rychleji další možnosti směřující k žádoucím změnám. Při naší spolupráci se uplatňují nejen individuální znalosti a dovednosti každého z nás, ale zároveň vzniká jakási nová kvalita, která reflektuje vzájemný vztah mezi partnery i mezi námi navzájem. Toto uspořádání také nabízí využití otevřené diskuse v podobě reflektujícího týmu, který umožňuje otevírat nové náhledy a nabízet tak další řešení.

    Efektivita mé práce je navíc zvyšována využíváním hypnózy. Hypnoterapie je terapeutická práce při využití technik hypnotizace. Hypnóza se dá vnímat jako změněný stav vědomí, kdy je klient slovně i neverbálně doprovázen a veden terapeutem k žádoucím změnám, které nemusí být explicitně vyřčeny. Lidské nevědomí skýtá natolik široké pole možností pro změny, že si je v běžném bdělém stavu ani neuvědomujeme. Při hypnóze můžeme aktivovat skryté zdroje v našem nevědomí, dávno zapomenuté či nevyužité znalosti a zkušenosti, které můžeme při řešení problému využít, aniž bychom si zároveň uvědomili, co přesně využíváme. Můžeme tedy poté společně žasnout nad překvapivými momenty změn, které klientovi rozšiřují pole reakcí a následných aktivit v jeho životě. Další informace o mně a hypnóze naleznete zde: Hypnoterapie.

   

  

Co můžete očekávat

 • iniciace změn a podpora v jejich následné realizaci
 • osobní i profesní rozvoj
 • zvýšení sebedůvěry
 • relaxace
 • využití skrytých zdrojů
 • aktivace nevědomých procesů
 • změny ve způsobu myšlení
 • nová, efektivní řešení
 • rozvoj v partnerských vztazích
 • řešení konfliktních situací
 • zvýšení motivace k výkonu
 • změny v oblasti emocí a prožívání
 • získání nových zážitků a zkušeností
 • překvapivé momenty a novinky
 • zaměření na přítomnost a budoucnost
 • sepisování nových kapitol vašeho života
 • ...

S čím Vám mohu pomoci

 • osobní, vztahové či rodinné problémy
 • obtíže při navazování vztahů
 • sebepojetí a sebehodnocení
 • neurotické obtíže, tiky
 • psychosomatické obtíže
 • zlozvyky
 • závislosti
 • změny nálady
 • nadváha, stravovací návyky
 • sexuální potíže
 • neklidný spánek
 • potíže v pozornosti, paměti
 • snížený výkon
 • nedostatky v komunikaci
 • ...