Školení a trénink skupin

    Pro skupiny osob případně firmu či její zaměstnance nabízím školení a trénink v oblastech mé profese. Školení jsou užitečná především zájemcům, kteří pracují s lidmi a potřebují poznávat a cíleně využívat své komunikační dovedosti, rozvíjet se a naučit se i něčemu novému. Realizuji praktické semináře pro sebepoznání a nácvik neverbální komunikace, správné navázání a vedení rozhovoru, zaměření rozhovoru k řešení, ke komunikovanému cíli. V poslední době se jeví jako vysoce užitečné praktické kurzy učící člověka různým způsobům relaxace, což následně umožňuje nabývat vyšší efektivity a úspěšnosti. Pro zájemce o hypnózu nabízím také krátký, seznamovací kurz s hypnoterapií a některými jejími technikami.

    Při sebepoznávání, tréninku či diagnostice neverbální komunikace pracuji s videozáznamem konkrétních situcí a reakcí. V následné analýze a zpětné vazbě nalézám podstatné prvky, které v určité situaci nesou specifický význam pro klienta i jeho okolí. S těmito prvky klienty vždy individuálně seznamuji a na základě zakázky potom sledujeme další využití neverbálního potenciálu klienta či celé skupiny osob.

    Pro veškerá školení či trénink je zapotřebí vždy předem domluvit konkrétní zakázku z hlediska obsahu, rozsahu, formy, počtu osob, termínu apod. V pojetí této výuky je vysoká flexibilita vzhledem k požadavkům a možnostem klienta/ů.